• mokda1.jpg

p3liyummjaooowc8os129469 1

129465 129462

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ไตเทียม ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการฟอกไตให้กับผู้ป่วยในอำเภอและใกล้เคียง ไม่ต้องไปรับบริการโรงพยาบาลจังหวัด ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน

          วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลลำดวน จังหวัดสุรินทร์ และกล่าวว่า โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของระบบสาธารณสุข เนื่องจากผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตภาคอีสานที่ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภครสเค็ม กระทรวงสาธารณสุขจึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้ป่วยโรคไต เพิ่มหน่วยบริการฟอกไตให้ผู้ป่วยเข้าถึงการดูแลรักษามากขึ้น รวมถึงผลักดันให้การฟอกไตด้วยเครื่องเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช.โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มครั้งละ 1,500 บาทอีกต่อไป และสามารถรับบริการได้ทุกโรงพยาบาลที่มีหน่วยบริการ ทำให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการสะดวกมากขึ้น ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงยกระดับการบริการสาธารณสุขของประเทศ

          สำหรับจังหวัดสุรินทร์ ปี 2565 มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 21,098  ราย เป็นผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ที่ต้องฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม 953 ราย มีหน่วยให้บริการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลสังขะ โรงพยาบาลท่าตูม โรงพยาบาลศีขรภูมิ โรงพยาบาลปราสาท โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน และโรงพยาบาลเอกชนอีก 1 แห่ง โรงพยาบาลลำดวนได้เปิดศูนย์ไตเทียมโดยร่วมลงทุนกับภาคเอกชนมีจำนวน 12 เตียง รองรับผู้ป่วยได้ 36 คนต่อวัน ให้บริการวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00-19.30 น.วันละ 3 รอบ โดยมีอายุรแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลลำดวน เป็นผู้ดูแลมาตรฐานการให้บริการ และอายุรแพทย์โรคไตของโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นที่ปรึกษา ช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนในอำเภอลำดวนและอำเภอข้างเคียงลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดความแออัดของโรงพยาบาลสุรินทร์

************************************** 4 มีนาคม 2565